Εθελοντική Αιμοδοσία - Bazaar 3 Απριλίου 2015

Εθελοντική Αιμοδοσία - Bazaar

Την Κυριακή 5/4/2015,  09:00π.μ.- 15:00μ.μ., η Sitterland με τις παιδαγωγούς της, συμμετέχει στη δράση Εθελοντική Αιμοδοσία – Πασχαλινό Bazzar, που διοργανώνει το σωματείο ΠΑΙ.Δ.Υ (Παιδί, Δύναμη, Υπομονή) για τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη!

Παιδί και τηλεόραση 1 Απριλίου 2015

Παιδί και τηλεόραση

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση διευρύνει τις εμπειρίες του ατόμου και ειδικότερα του παιδιού. Η τηλεόραση έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει την ίδια γνώση και πληροφόρηση με την ίδια λίγο πολύ αμεσότητα σ' όλο το τηλεοπτικό κοινό.
Η τηλεόραση έχει όμως και αρνητικές επιδράσεις.